ПОСІБНИК
з питань просторового планування для уповноважених органів містобудування та архітектури об'єднаних територіальних громад
(видання друге, доповнене)
Пошук по посібнику
ДЛЯ КОГО РОЗРОБЛЕНИЙ ЦЕЙ ПОСІБНИК?
Цей посібник із питань просторового планування територій призначений для працівників виконавчих органів сільських, селищних, міських рад із питань містобудування та архітектури (включно об'єднані територіальні громади), які відповідно до ст. 13 Закону України «Про архітектурну діяльність» належать до уповноважених органів містобудування та архітектури. Вони здійснюють свою діяльність у сфері містобудування та архітектури відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а з питань делегованих повноважень, передбачених підпунктом «б» частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», вони підконтрольні відповідним органам виконавчої влади.
В цей посібник включено результати освітньо-практичної програми "Інтегроване просторове планування для об'єднаних територіальних громад", що реалізовувалось командою CANactions School у 2018-2019 рр. за підтримки Програми для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні підзвітності та розвитку "ULEAD з Європою". Метою програми, орієнтованої на представників місцевого самоврядування та фахівців у сфері просторового планування, було підвищення компетенцій та обізнаності учасників щодо європейських політик розвитку територій та інструментів стратегічного та інтегрованого просторового планування. Навчальний процес засновувався на практичній роботі з кейсами ОТГ, представники яких взяли участь у програмі. Підсумком програми стало створення 30 концепцій просторового розвитку населених пунктів та територій ОТГ.
Зміст
Розділ І. Забезпечення об'єднаної територіальної громади містобудівною документацією
1.Організація розроблення та затвердження містобудівної документації для ОТГ (або вне сення змін до неї)
1.5 Залучення громади до розроблення містобудівної документації.
1.5.1 Засоби та практичні інструменти неформального просторового планування.
1.5.2 Консультації з громадою в процесі розроблення МД
1.6 Складання та затвердження завдання на розроблення містобудівної документації (або внесення змін до неї).
1.7 Збирання та надання розробнику містобудівної документації вихідних даних.
1.8 Організація громадського обговорення щодо врахування громадських інтересів у проєкті містобудівної документації та стратегічної екологічної оцінки
1.9 Узгодження проєкту містобудівної документації з органами місце вого самоврядування, що представляють інтереси суміжних територіальних громад, у частині врегулювання питань щодо територій спільних інтересів
1.10 Розгляд проєкту містобудівної документації архіте ктурно-містобудівною радою.
1.11 Подання проєкту містобудівної документації експертній організації для проведення експертизи
1.12 Подання на затвердження сесією завершеного проєкту містобудівної документації
1.13 Оприлюднення затвердженої містобудівної документації. Внесення МД до містобудівно го кадастру
2. Використання містобудівної документації в практичній діяльності ОТГ
2.1 Напрямки використання містобудівної документації
2.2 Моніторинг реалізації містобудівної документації
2.2.1 Містобудівний моніторинг
2.2.2 Моніторинг наслідків реалізації містобудівної документації для довкілля та з доров'я населення
Розділ ІІ. Участь у формуванні прогнозних та програмних до кументів соціально-економічного розвитку
Розділ ІІІ. Містобудівний кадастр
Розділ ІV. Забезпечення будівництва та реконструкції об'єктів
Розділ V. Забезпечення благоустрою території
Розділ VI. Ведення адресного реєстру
Розділ VIІ. Просторове планування як інструмент сталого розвитку території за активної участі громади
Посилання на регуляторні акти
Передмова
В українському законодавстві терміна «просторове планування» немає. Його українські містобудівельники «запозичили» в європейських країнах і почали вживати у своєму професійному середовищі як синонім словосполучення «містобудівна діяльність». На сьогодні в ст. 1 проєкту Закону «Про внесення змін до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» № 6403 від 21.04.2017, який перереєстрований новою Верховною Радою 29.08.2019 за № 0860(1), наведено такі визначення:
Просторове планування — сукупність дій органів місцевого самоврядування та виконавчої влади щодо визначення територій для розселення, місць застосування праці, відпочинку й оздоровлення, інженерно-транспортної інфраструктури, інших об'єктів шляхом розроблення, затвердження документації з просторового планування та дотримання її рішень.
Документація з просторового планування — затверджені текстові та графічні матеріали з просторового планування територій, регулювання їх розвитку, забудови та раціонального використання територій. Замовник документації з просторового планування — відповідні, визначені Законом, органи державної влади та місцевого самоврядування.
Автори
ТЕТЯНА КРИШТОП
радник програми «U-LEAD з Європою» з просторового планування (Україна)
РАЙМУНД РИСЬ
радник програми «U-LEAD з Європою» з просторового планування (Польща)
ЛЮБІЦА КОШЕЛЮК
радник програми «U-LEAD з Європою» із стратегічного планування (Хорватія)
Команда CANactions School: Єгор Власенко, Марія Грищенко, Вадим Денисенко, Роман Лозинський, Олена Пітірімова, Марія Смірнова, Урс Томанн.
ULEAD
U-LEAD підтримує створення системи прозорого і підзвітного багаторівневого врядування, яке задовольнятиме потреби громадян. Це передбачає посилення спроможності ключових суб'єктів на національному, регіональному та місцевому рівнях впроваджувати нову державну регіональну політику та реформу місцевого самоврядування та територіальної організації влади, а також забезпечувати покращення якості адміністративних послуг на місцевому рівні.
U-LEAD
ЗАВАНТАЖТЕ ПОВНИЙ ПОСІБНИК
Ця публікація була підготовлена за підтримки Європейського Союзу та його держав-членів Данії, Естонії, Німеччини, Польщі та Швеції. Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю її авторів та не може жодним чином сприйматися як такий, що відображає погляди Програми «U-LEAD з Європою», Європейського Союзу та його держав-членів Данії, Естонії, Німеччини, Польщі та Швеції.
КОНТАКТИ
Ми відкриті до комунікації і з задоволенням допоможемо вам
pr@u-lead.org.ua
+38 044 581 27 90
вул. Велика Житомирська 20, 4 поверх
м.Київ, Україна, 01001
www.u-lead.org.ua